Pallas Shopping


Pallas är en galleria mitt i Borås centrum och omfattar totalt cirka 23 000 kvm uthyrbar area och består i dag av ett parkeringsdäck, en kontorsdel och en kommersiell del. Pallasfastigheten ägs och förvaltas gemensamt av Cernera Fastigheter AB och Järngrinden AB.

Historik


Initiativet till samarbetsprojektet togs redan 2010 då fastighetsutvecklarna Cernera och Järngrinden inledde ett samarbete kring Pallas. Syftet var att förädla den gamla varuhuskolossen till en modern byggnad med butiksgalleria, kontor, parkering och bostäder på taket.

Borås äldre stadsstruktur med idylliska trähusmiljöer revs på 1960- och 70-talet och ersattes av betongkolosser. Den starka framtidstron och viljan att skapa en ny modern stad avgjorde kampen. Hotell Borås, Borås Taxistation och biografen Palladium försvann för att ge plats åt det nya Domus som KF byggde till en kostnad av 16 miljoner. Varuhuset stod färdigt 1971 och kom att dominera det nya kvarteret Pallas. 1991 avvecklades samtliga Domusvaruhus i Sverige.

Nu är det 2000-tal och ny arkitektur som gäller. Domuskvarteret ändrar skepnad och blir nu ett attraktivt och levande centrumkvarter. Pallas förädlas och integreras i stadens rum. Med inspiration från Markusplatsen och Kampanilen i Venedig öppnas kvarteret upp mot Viskan. Rutnätsstaden förstärks genom Holmsgatans förlängning in genom byggnaden.

Flera arkitektbyråer deltog i tävlingen kring nya Pallas gestaltning. Tävlingen vanns av Rosenbergs Arkitekter i Stockholm – sedermera Alessandro Ripellino Arkitekter. Projekt Pallas har därefter färdigprojekterats av Tengbom arkitektkontor i Borås och formats med handels,- kontors- och parkeringsytor samt takbostäder i två plan med en grönskande innergård.